Priser 2018

Pakkepris på bil

  • 5 Timer
  • 2 Trinnvurdering timer
  • Forbikjøring
  • Sikkerhetskurs på bane (ink. baneleie på 1200,-)
  • Sikkerhetskurs vei

Total 15.200,-

BESKRIVELSEPRISTID
Kjøretime640,-45 min
Trinnvurderingstime
640,-45 min
Sikkerhetkurs bane4200,-180 min
Forbikjøring1500,-135 min
Sikkerhetkurs vei6200,-585 min
Leie av bil til førerprøve2200,-130 min
Grunnkurs1200,-
Mørke demo1100,-
BESKRIVELSEPRISTID
Kjøretime650,-45 min
Trinnvurderingstime 650,-45 min
Sikkerhetkurs bane4300,-180 min
Forbikjøring1550,-135 min
Sikkerhetkurs vei6300,-585 min
Leie av bil til førerprøve2300,-130 min
Grunnkurs1200,-
Mørke demo1100,-
BESKRIVELSEPRISTID
Kjøretime800,-45 min
Trinnvurderingstime 800,-45 min
Leie av traktor til førerprøve2500,-135 min
Lastesikring1050,-100 min
BeskrivelsePris
Kjøretime660,-
Trinnvurdering660,-
Sikkerhetskurs veg2200,-
Leie bil og henger føreprøve2600,-
BE inkl. lastesikring5800,-