1. Timebestilling på kontor etter hver time i bilen eller på telefon.
  2. Avbestilling av time, senest 24 timer før, ellers må den betales.
  3. Når lærer ikke kan møte har eleven rett til neste time gratis.
  4. Lærer og elev skal vente minst 20 min på hverandre, (Venteplikt)
  5. Kjøretimen skal betales før kjøring.
  6. En kjøretime er på 45 min.
  7. Grunnkursbevis eller førerkort på annen klasse, pliktes å medbringe til hver kjøretime, samt legitimasjon med bilde.
  8. Møter ikke lærer presis, skal eleven få kompensasjon.
  9. Møter ikke eleven presis, blir det trukket på undervisningstiden.
  10. Oppmøtested avtales ved bestilling av ny time.